Garanterat oberoende!

I dagens allt mer kommersiella mediaklimat blir samarbeten allt vanligare och gränsen mellan dessa och en oberoende hållning allt svårare att upprätthålla. På Nordreportern har vi alltid hållit etik och oberoende högt, vilket också är en tydlig del i det uppdrag som förlagets olika tidningar har. Vi garanterar därför att våra läsare får en objektiv beskrivning av den verklighet våra tidningar rör sig i. Målet är att hela tiden leverera strategisk och oberoende information som gör skillnad.