Kvalitetsmagasinet firar 25 år

1990 kom det första numret av QA Magazine ut, det som tre år senare skulle bli Kvalitetsmagasinet. Idén var att skapa en oberoende röst i en bransch som präglades av olika läror och idéer om hur kvalitetsarbete skulle bedrivas. Tanken var att genom goda exempel visa hur andra tar sig an problem och utmaningar.
Kvalitetsmagasinet är idag den ledande facktidningen för de som arbetar professionellt med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Tidningen har ett tydligt nyttoperspektiv och ger läsaren både praktiska redskap och inspiration för hur man strukturerat kan jobba med att utveckla verksamheter.

Läs mer på www.kvalitetsmagasinet.se