Telekom idag

Telekom idag är landets ledande facktidning om kommunikationsteknik. Det redaktionella uppdraget är att hjälpa svenska företag att bli smartare på kommunikationstjänster. Vi kopplar ihop ny teknik med verksamhets- och affärsutveckling.
Telekom idag vänder sig främst till it- och telekompersonal i svenska företag och organisationer, men även...

Vd-tidningen

Här skriver vi en kort text om Vd-tidningen....