Välkommen Hasan!

Pauser Media fortsätter att växa och nu med tillskott av Hasan Alzubeidi till leadsavdelningen. För att lära känna Hasan ställde vi några frågor.

Du kombinerar 20t/v som administratör på leadsavdelningen och studerar, vilken utbildning går du? Jag läser civilingenjörsutbildningen inom IT på KTH.

Vad ska du göra om dagarna på Pauser Media?
Mina uppgifter handlar främst om adress och leads arbete till säljarna.

När du inte jobbar eller studerar, vad gör du helst då?
Programmerar, lösa programmeringsproblem och umgås med vänner.