Välbesökt Kvalitetsmagasinet Live

Den 5-6 oktober gick Kvalitetsmagasinet Live av stapeln. Det blev två välbesökta konferensdagar där deltagarna fick lyssna till talare om hur man kan mäta, följa upp och kommunicera kvalitetsarbetet så att det blir relevant och engagerande för alla. Under dag två kunde deltagarna delta i en av tre fördjupande workshops.

Kvalitetsmagasinet Live är tillbaka 15 februari. Redaktionen arbetar just nu med att forma programmet, information om talare och programpunkter kommer inom kort.

www.kvalitetsmagasinet.se/live