Allmänna villkor för deltagande i konferenser

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller för deltagande av konferenser arrangerade av Pauser Media AB (org.nr 556419–7761) och dess varumärken Telekom idag, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Miljö & Utveckling, Hållbart samhällsbyggande och Kvalitetsvård.

De allmänna villkoren gäller mellan deltagaren (som hädanefter benämns ”kunden”) och Pauser Media AB med dess varumärken (som hädanefter benämns som ”Pauser Media” eller ”vi”).

2. Anmälan

Genom att kunden anmäler sig till en konferens accepterar kunden dessa Villkor och förbinder sig därigenom att följa dessa samt att kunden har tagit del av Pauser Medias Personuppgiftspolicy.

3. Bekräftelse och information

Pauser Media sänder ut en bokningsbekräftelse till kunden inom två dagar efter att vi har mottagit en anmälan. Vi skickar ut information, utvärdering och dokumentation i samband med konferensen via e-post.

4. Betalning och betalningsvillkor

Bokningen är bindande och betalningen för avgiften för konferensen betalas via faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Fakturering sker i samband med anmälan. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2% per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. På samtliga fakturor från Pauser Media tillkommer en administrations- och fakturaavgift om 35 kronor.

5. Konferensens innehåll

Vid anmälan till konferensen framgår det vart konferensen kommer att hållas eller digitalt format, vilket framgår i samband med anmälan. På hemsidan för konferensen finns aktuella uppgifter om konferensens innehåll, talare, tidpunkter, platsen där den hålls och medverkande partners. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i konferensprogrammet fram till dagen när konferensen äger rum.

Vid särskilda fall kan vi vara tvungen att genomföra en konferens digitalt på grund av yttre omständigheter. Vi ska i sådana fall informera kunden om det i förväg.

6. Hinder att delta vid konferens

Kundens anmälan till konferensen är bindande. Kunden kan dock överlåta sitt deltagande till en annan person i samma organisation om det anmäls till Pauser Media innan konferensdagen. Detta ska meddelat till kundtjanst@pausermedia.se med ersättarens kontaktuppgifter.

7. Bilder

Inspelning och publicering i bild samt rörligt media kan förekomma på Pauser Medias konferenser, där kunden i egenskap av deltagare vid konferensen kan förekomma. (Genom att acceptera dessa villkor lämnar kunden sitt medgivande till nyttjande enligt lagen om namn och bild i reklam (1978;800).

8. Personliga uppgifter

I samband med att kunden anmäler sig till en konferens kommer Pauser Media att samla in personuppgifter tillhörande kunden såsom namn, organisationstillhörighet, e-postadress och telefonnummer. Vid en konferens kan namn och organisationstillhörighet göras synligt för andra på t.ex. på namnbrickor och vid bordsplacering.

Anmälan om specialkost eller särskilda önskemål görs frivilligt av kunden. Uppgifterna kan komma att delas med cateringföretag och lokaluthyrare.

Du kan informera oss om dina önskemål för ditt deltagande genom att upplysa oss i din anmälan eller i återkoppling via informationsmejl som skickas ut i samband med konferensen.

Vid en digital konferens kan kundens uppgifter bli synliga såsom namn och organisationstillhörighet via den digitala plattformens funktioner, t.ex. vid närvaro i mötesrum.

Vid konferensdeltagande som yrkesperson kan kundens personuppgifter i vissa fall delas med samarbetspartners som har möjlighet att rikta marknadsföring till dig i din yrkesroll. Samarbetspartners behandlar då kundens uppgifter med eget personuppgiftsansvar.

9. Cookies

Gällande Pauser Medias användning av cookies kan du läsa mer här.

10. Force majeure

Pauser Media har rätt att ställa in konferenser som beror på myndighetsåtgärd, naturkatastrof, pandemi, krig, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Pauser Media har även rätt att ställa in konferensen om vi bedömer att genomförandet av konferensen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om konferensen ställs in på grund av ovan erbjuder vi kunden att delta i en annan konferens för samma kostnad. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

11. Kontakt

Pauser Media AB

E-post: kundtjanst@pausermedia.se
Telefon: 08-517 955 00