Lämna annonsmaterial – print

Du kan lämna annonser som ska publiceras i någon av våra tidningar genom att skicka annonsmaterialet via e-post på adressen annons@pausermedia.se. Ange i ämnesraden vilken tidning, utgåva och annonsör det gäller. Mycket tunga filer skickar du med fördel via tjänsten sprend.com. Ange annons@pausermedia.se som mottagare.

Har du frågor kontaktar du oss på 08-517 955 00 eller annons@pausermedia.se

Viktigt! Läs igenom och kontrollera att annonsmaterialet följer vår tekniska kravspecifikationen innan du skickar annonsen.

Teknisk specifikation för print