De vinner Miljöstrategipriset 2022

Äntligen är det klart! Kappahl vinner Miljöstrategipriset Näringsliv 2022 och Upphandlingscenter Falun-Borlänge-regionen vinner Miljöstrategipriset Offentlig sektor 2022. Det stod nyss klart på eventet Miljöstrategidagarna.

Vinnare av Miljöstrategipriset Näringsliv 2022 är Kappahl. Konkurrensen var hård och bland många kvalificerade bidrag utsåg juryn Kappahl till vinnare. Så här lyder juryns motivering:

”I en bransch med stora miljöutmaningar utmärker sig Kappahl genom en affärsstrategi som inte bygger på volym utan på att skapa hållbart värde för kunden. Företaget kan både visa upp ett strategiskt miljöarbete där många mål redan uppnåtts, och skarpa mål i linje med Parisavtalet för framtiden. Strategin är väl integrerad och har goda möjligheter att spridas till andra aktörer, något som Kappahl arbetar aktivt för att åstadkomma. Miljöstrategipriset Näringsliv 2022 går till Kappahl.”

Vinnare av Miljöstrategipriset Offentlig sektor 2022 är Upphandlingscenter Falun-Borlänge-regionen. 

Juryns motivering: 

”Med en genomarbetad strategi och imponerande samverkan har Upphandlingscenter Falun-Borlänge-regionen visat att det är fullt möjligt att ta tillvara hållbarhetspotentialen i offentlig upphandling. Upphandlingscenter har inte stannat vid det självklara utan drivit sitt miljöarbete vidare och utvecklat en egen modell, Återbrukspyramiden, för att skapa upphandlingskriterier som är lämpliga för återbruk. Projektet är både strategiskt imponerande och har stor potential att spridas vidare. Årets vinnare av Miljöstrategipriset Offentlig Sektor är Upphandlingscenter Falun-Borlänge-regionen.”

Nytt för i år är att Miljöstrategipriset delas ut i två klasser: Näringsliv och Offentlig sektor. Priset har delats ut sedan 2015 och utdelningen sker i samband med konferensen Miljöstrategidagarna. Bakom priset står Miljö & Utveckling. Bland tidigare vinnare finns Region Västmanland, Max Burgers och Vasakronan.

Själva priset består av ett diplom samt en statyett av konstnären Helena Byström. Varje statyett är unik och består av porslinsdjur som konstnären letat upp på loppisar och i antikbutiker, och sedan satt samman till ett nytt konstverk. 

Läs mer om priset här.

Alla nominerade 2002 hittar du här.