Förändringsledning i fokus

Nu är senaste numret av Vd-tidningen här med fokus på förändringsledning. Vilka fallgropar ska man se upp för? Vad ska man tänka på vid förändringskommunikation? Och hur ska man kommunicera i en krissituation?

I senaste numret möter vi också Tjoffe Sjögren från Städarna, det värderingsstyrda städbolaget som växer i raketfart.

Läs det senaste numret här.