Fostrad till ledare

Nu är senaste numret av Kvalitetsmagasinet ute. Här möter vi framtidens kvinnliga ledare 2021, Helya Riazat, rektor för Järvaskolan. Med ett modernt och mänskligt ledarskap har hon och en av grundarna av Järvaskolan skapat ett högstadium där nästan alla elever går ut med godkända betyg. Med hårt arbete, lust och tro på relationer, rätt kultur och tydliga förhållningssätt skapar framgång har Helya Riazat tillsammans med sina lärare skapat skolresultat som få förortskommuner kan leva upp till.

I senaste numret bjuder vi också på flera temasidor om hur man kan komma igång och arbeta agilt. Och som alltid verktyg, tips och inspiration för kvalitetsarbetet.

Läs tidningen digitalt som prenumerant här.