Hållbart samhällsbyggande

Det koldioxidsnåla byggandet och klimatanpassning var huvudteman på Hållbart samhällsbyggandes konferens 24 november där konkreta exempel varvades med diskussion och inspiration.

Läs hela artikeln här.