I ny form!

Nu är det senaste numret av Kvalitetsmagasinet här – nu i en splitterny layout. Redaktionen har arbetat fram en ny form som är lite luftigare, med modernare logga och färger.

Det nya numret handlar annars om upphandlingar. Trots att offentliga upphandlingar har stor betydelse för oss är alla är det fortfarande oftast priset snarare än kvaliteten som avgör vem som tar hand om uppdragen. Men det finns vägar att gå för att ge kvalitetskraven större vikt. 

I nummer 5 2022 medverkar också Sanna Nyberg, platschef på Ateas dalakontor som berättar om Ateas kvalitetsresa – från reaktiv till proaktiv, och från kontroll till verksamhetsutveckling. 

Kvalitetsmagasinets prenumeranter kan läsa det senaste numret digital här.