Ledningsgruppsdagen 2016

Ledningsgruppsdagen 2015 lockade drygt 400 deltagare med sitt fullspäckade och varierande program. Den 20 april 2016 är Ledningsgruppsdagen tillbaka där konferensen kommer att fokuserar på ledningsgruppens huvuduppgift, nämligen att balansera de långsiktiga strategiska frågorna med de kortsiktiga operativa.

Läs mer om konferensen på ledningsgruppsdagen.se