Miljö & Utveckling Utbildning bjuder in till frukost

Miljö & Utveckling bjuder in till frukostseminariet om den helt nya ISO-standarden ISO 45001 den 18:e april i Stockholm.

Den nya arbetsmiljöstandarden hjälper verksamheter att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om frukostseminariet: www.miljo-utveckling.se/frukostseminarium-iso