Nytt nummer av Miljö & Utveckling

Nu är senaste numret av Miljö & Utveckling här med stort tema om cirkulär ekonomi.

Nummer 4 finns digitalt att läsa här: etidning.miljo-utveckling.se