Riksbyggen vinnare av Miljöstrategipriset

Miljöstrategipriset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling till en verksamhet som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den på ett föredömligt sätt.

Priset delades ut av miljö- och klimatminister Åsa Romson på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagen den 12:e november.

Ett verktyg som gör det smidigt att jobba med ekosystemtjänster gjorde Riksbyggen till vinnare av Miljöstrategipriset 2015. Eskilstuna Omlastningscentral fick ett hedersomnämnande.

Läs mer på miljo-utveckling.se