Välbesökt dag för ledningsgrupper

Konferensen Ledningsgruppsdagen hölls onsdagen 13 februari. Dagen blev välbesökt med över 300 besökare som fick lyssna till nio talare och nätverka med andra i liknade roller. Konferen sen är tillbaka 5:e februari 2020 igen.

Läs mer på www.ledningsgruppsdagen.se