Vasakrona vinner Miljöstrategipriset 2021

Vinnare av Miljöstrategipriset 2021 blir Vasakronan för företagets strategiska klimatarbete.

Juryns motivering:
Vasakronan uppvisar ett klimatarbete som givit stora resultat under lång tid tack vare tydliga mål och åtgärder. När de egna utsläppen nu är minimerade, går Vasakronan vidare med utsläpp hos kunder och leverantörer på samma systematiska sätt. Vasakronan visar att miljöarbete lönar sig, både genom ökad lönsamhet och ökad lojalitet från såväl kunder som anställda.

Vasakronan har länge arbetat med tydliga mål och åtgärder, och kunnat visa upp goda resultat under lång tid. Efter att ha fått ned de egna utsläppen – bolaget har sedan 2006 minskat sina utsläpp med 95 procent och är sedan 2008 klimatneutralt – har man gått vidare med att analysera hela sin värdekedja. Nu tittar Vasakronan på klimatpåverkan över hela livscykeln hos de byggnader man beställer, vilket lett till konkreta åtgärder. Vasakronan arbetar också för att minska sina hyresgästers klimatpåverkan.
Juryn vill även lyfta fram Vasakronan som ett gott exempel på hur miljöarbete kan leda till ökad lönsamhet. Dels genom att skapa förutsättningar för gröna banklån och obligationer, dels genom ökad kundlojalitet.

Miljöstrategipriset delades ut under Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagarna 9 mars.

I juryn sitter Ylva Öhrnell, DHL Freight, Henrik Ny, Blekinge tekniska högskola, Kristina Birath, Eskilstuna kommun, Peter Westman, Världsnaturfonden WWF samt Ingar Lindholm, Miljö & Utveckling.

Till Miljöstrategipriset 2021 nominerades 18 aktörer. Bland dem valdes fyra finalister varav en vinnare och två hedersomnämnanden ut av juryn. Vinnaren presenterades på Miljöstrategidagen 2021, priset delades ut digitalt av Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikström.

Hedersomnämnanden 2021:

Elis Textil Service
Elis Textil Service är nominerade för sitt hållbarhetsarbete och den nya hållbarhetsstrategin från 2019.</i>

Juryns motivering:
Textilbranschen har stora utmaningar på avfallssidan. Mycket material försvinner idag ur kretsloppet, ett problem som trots ansträngningar på många plan fortfarande är till stor del olöst. Elis har en cirkulär affärsidé sedan länge, och har nu inkluderat den i en större strategi baserad på FN:s globala mål. Företaget är det första i Sverige som certifierat sitt Agenda 2030-arbete. Behovet av ökad cirkularitet adresseras både genom materialåtervinningsprojekt och genom upcycling av uttjänt textil. Företaget lyckades på ett år minska sitt klimatavtryck per kilo tvätt med cirka 20 procent, bland annat genom att förlänga livslängden för textilprodukterna.

Textilia
Textilia är nominerade för sitt strategiska hållbarhetsarbete som inkluderar företagets hållbarhetsstrategi, genomförda och framåtsyftande projekt.

Juryns motivering:
Textilbranschen har stora utmaningar på avfallssidan. Mycket material försvinner idag ur kretsloppet, ett problem som trots ansträngningar på många plan fortfarande är till stor del olöst. Textilia har en cirkulär affärsidé sedan länge, och vidareutvecklar nu sin verksamhet ytterligare i cirkulär riktning. Det handlar om materialval vid inköp av nya textilier, men också om att arbeta med upcycling och återanvändning av fibrer i stor skala.
Textilia har arbetat strategiskt med miljöfrågor sedan 2009, och bland annat minskat sin klimatpåverkan med 69 procent.