Vinnare av Miljöstrategipriset 2016

Satsning på kollektivt resande i tjänsten får Miljöstrategipriset 2016.
 
En regional satsning som har ökat tjänsteresorna via kollektivtrafik med 350 procent vinner Miljöstrategipriset 2016.
Stockholms Stadsmissions klädmärke Remake får ett hedersomnämnande. 
 
Miljöstrategipriset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling till en verksamhet som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den på ett föredömligt sätt. 
Priset delades ut av miljöminister Karolina Skog på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagarna den 10:e november. 
Samverkansprojektet Hållbara resor i Västernorrland får priset för att de lyckats reducera koldioxidutsläppen från tjänsteresor markant via ett internt system för klimatkompensation som innebär att ett kostnadspåslag läggs på resor som ger mer klimatpåverkan.