Vi byter namn!

Nu byter vi namn från Nordreportern till Pauser Media. Bakom namnbytet ligger en flytt till Stockholm och ett tydligare fokus på allt fler låsta digitala nyhetstjänster.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet.